9.02

9 lutego 2017 r. grupa najlepszych uczniów z technikum elektrycznego wzięła udział w zajęciach dydaktycznych na Politechnice Łódzkiej. Podczas spotkania uczniowie, pod nadzorem nauczyciela akademickiego, przeprowadzili pomiary na dwóch stanowiskach w Laboratorium Elektroenergetyki. Przedmiotem pomiarów, na pierwszym stanowisku laboratoryjnym, była m.in.  rejestracja wartości prądów wyzwalających wyłączniki różnicowoprądowe, na podstawie których uczniowie dokonali oceny poprawności działania zabezpieczenia. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów, zostało także przybliżone zagadnienie selektywności w kontekście doboru zabezpieczeń. Na koniec uczniowie dokonali oceny poprawności połączeń gniazd wtykowych w obwodach z zabezpieczeniem różnicowoprądowym.
Na drugim stanowisku laboratoryjnym uczestnicy spotkania pomiarom poddali dwa elektryczne źródła światła: klasyczną żarówkę (powszechnie stosowaną jakiś czas temu w mieszkaniach) oraz wysokoprężną lampę sodową (wykorzystywaną w latarniach ulicznych).
Spotkanie zakończyło się obiadem na stołówce Politechniki Łódzkiej.