14.11

14 lstopada 2016 Dziennik Łódzki opublikował coroczny Ranking techników w Łodzi. W odnieseniu do poprzedniego, nasza szkoła awansowała o 5 miejsc wyżej i obecnie plasuje się w czołówce techników w Łodzi, zajmując 4 miejsce.
"Najnowsza edycja badania EWD oparta jest na wynikach wychowanków szkół z lat 2014-2016. EWD określona jest punktami. Przytoczyliśmy je w naszej tabeli. Pierwsza kolumna, to dane dotyczące przedmiotów humanistycznych (polski, historia i wos), druga kolumna odnosi się do ścisłych (matematyki, biologii, chemii, fizyki, informatyki, geografii). W trzeciej kolumnie podsumowaliśmy dane z dwóch poprzednich (i według niej posegregowaliśmy szkoły). EWD dla techników jest obliczana na podstawie porównania wyników z tego typu szkół w całej Polsce. Ważna właściwość wskaźnika to możliwość określenia, czy technikum odnosi sukces, wspiera, nie wykorzystuje szans lub potrzebuje pomocy. W pierwszych dwóch przypadkach EWD jest dodatnie."