27.11

Dnia 27 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języków Obcych, który w tym roku szkolnym miał formę gry. Korzystając ze wskazówek w postaci przysłów oraz powiedzeń w języku angielskim i niemieckim, uczestnicy zabawy musieli odnaleźć miejsca w szkole, w których ukryto dla nich zadania językowe. Po poprawnym rozwiązaniu zadania, uczniowie otrzymywali jedno z haseł do krzyżówki, której rozwiązanie pozwalało walczyć o nagrody. Łącznie w zabawie wzięło udział ok. 100 osób, jednak zaszczytne I miejsce zajęły Anna Janczak i Adrianna Jaśkiewicz z klasy 1Tin, które rozwiązały poprawnie wszystkie zadania w najkrótszym czasie. Postanowiliśmy również wyróżnić tych, którzy zaprezentowali najciekawsze stroje związane z wybranym przez siebie krajem. W tej kategorii zwyciężyli: Aleks Łakomow z klasy 1Tin, Fabian Błaszkiewicz z klasy 1deo i Dagamara Boczkowska z klasy 2Tin. Gratulujemy zwycięzcom, ale mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy bawili się na tyle dobrze, że chętnie ponownie dołączą do nas za rok.