6.09

Od 6 września ośmiu mechaników z klasy 5tmm i dwóch informatyków z klasy 5inr uczęszcza cyklicznie w środy na zajęcia w firmie Hutchinson Lodowa, gdzie zdobywają Dodatkowe Umiejętności Zawodowe. Firma ma bardzo wysoki poziom organizacyjno-techniczny. Uczniowie bardzo na tym skorzystają.
Stworzono im też bardzo dobre warunki socjalne.
Opiekunem uczniów jest nauczyciel Włodzimierz Kmiecik.