2.06

Uczniowie naszej szkoły Sandra Szalczyńska i Kamil Nowosielecki pod opieką nauczyciela Włodzimierza Kmiecika uczestniczyli 2 czerwca w cyklicznych Dniach Doradztwa Zawodowego.
Tym razem w Zespole Szkół Poligraficznych. W spotkaniu tradycyjnie był obecny Pierwszy Wiceprezydent Miasta ,pan Tomasz Trela.