25.01

Za udział w akcji "Twoja krew, moje życie" otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi. W ramach akcji realizowane były lekcje przyczyniające się do propagowania wiedzy na temat Honorowego Oddawania Krwi i kształtowania pozytywnych postaw prospołecznych.