12.05

Trdycyjnie, jak co roku reprezentacja szkoły brała udział w uroczystych obchodach 82 Rocznicy Śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego.