20.10

Delegacja nauczycieli z naszej szkoły pod przewodnictwem Pani Dyrektor Doroty Stefaniak uczestniczyła 20 października 2016 r. w uroczystości 30 lecia Międzyszkolnego Koła Pedagogicznego Oddziału Łódzkiego SEP. Wspomnienia o kole przywołała przewodnicząca pani Henryka Szumigaj.  Były dyplomy, przemówienia gości w tym obecnego i poprzedniego przewodniczącego Oddziału Łódzkiego SEP oraz dyrektora ŁCDNiKP. Wysłuchaliśmy wykładu profesora Politechniki Łódzkiej. Na zakończenie były rozmowy przy herbacie i cieście.