7.10

W dniu 7 października odbyło się ślubowanie klas I. W uroczystości uczestniczyli uczniowie klas I, ich koledzy z klas II, nauczyciele i rodzice. Wytypowani uczniowie przyrzekali, nie tylko przestrzegać statutu szkoły, godnie reprezentować Szkołę, ale także być tolerancyjnym i mieć otwarte serca na wszystkich ludzi i ich inność. Po części oficjalnej żartobliwy program zaprezentowali starsi koledzy, a cała uroczystość zakończyła się występem naszego, szkolnego zespołu muzycznego. Imprezę przygotowali wychowawcy klas drugich.