5.10

Uczniowie klas pierwszych oficjalnie zostali włączeni w struktury społeczności szkolnej 5 października odbyła się uroczystość Ślubowania Klas Pierwszych zatytułowana "Witajcie w naszej bajce".
Uczniowie klas drugich symbolicznie powitali swoje młodsze koleżanki i kolegów w murach naszej szkoły.
Uroczystość Ślubowania składała się z dwóch części - oficjalnej, w trakcie której reprezentacje klas pierwszych złożyły przysięgę w obecności Pocztu Sztandarowego oraz artystycznej - w ramach, której pierwszaki musiały przejść symboliczny rytuał powitania. Myślą przewodnią wspólnej zabawy były wspomnienia Kierownictwa Szkoły oraz Wychowawców Klas Pierwszych na temat swoich początków w szkole średniej, bo przecież wszyscy kiedyś byli w pierwszej klasie.
Uroczystość zakończyła się życzeniami dla nauczycieli, z okazji zbliżającego się Święta Komisji Edukacji Narodowej, które w imieniu wszystkich uczniów, złożyli pierwszoklasiści.
Witajcie w naszej bajce