II miejsce w wojewódzkim konkursie "Najlepsza praca modelowo-konstrukcyjna" dla pracy trzech uczniów technikum Przemysława Adamskiego, Kamila Maciejewskiego i Miłosza Nurkowskiego;