Wyróżnienie w wojewódzkim konkursie "Najlepsza tematyczna ankieta wynalazczości" - ankieta ucznia zasadniczej szkoły zawodowej Damiana Słomczyńskiego;