• II miejsce uczeń Grzegorz Terpilak w kategorii twórczość literacka,
  • II miejsce uczeń Rafał Szałek w kategorii twórczość plastyczna - rysunek,
  • III miejsce uczeń Bogusz Beim w kategorii twórczość plastyczna - rysunek,