III miejsce ucznia Przemysława Adamowskiego w wojewódzkim konkursie w kategorii "Ankieta tematyczna wynalazczości";