Zakończyliśmy projekt "Doświadczony uczeń"

Ostatni uczniowie zakończyli w sierpniu staże zawodowe, które odbywali we współpracujących z naszą szkołą firmach. Blisko 100 naszych uczniów dzięki zajęciom, kursom i szkoleniom, które odbywali w ciągu dwóch lat trwania projektu, zdobyło nowe kwalifikacje, umiejętności i doświadczenia. Z pewnością te umiejętności przydadzą się im w przyszłej karierze zawodowej. Realizacja projektu pozwoliła nam dokonać zakupów nowoczesnego i wyspecjalizowanego sprzętu, który wzbogacił pracownie: elektryczne, mechaniczne, pracownie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Dzięki temu stajemy się doskonale wyposażoną szkołą, która kształci prawdziwych fachowców w swojej dziedzinie.
Przed nami realizacja kolejnego projektu, który otwiera przed naszymi uczniami nowe wyzwania

Uczniowie ukończyli już zajęcia i kursy odbywane w ramach projektu „Doświadczony uczeń".

W okresie 22-10-2016 do 03-12-2016 uczniowie 3 klasy o profilu Technik Elektryk ukończyli kurs kwalifikacyjny SEP w kategorii E do 1 kV uprawniający m.in. do eksploatacji maszyn, urządzeń i sieci elektrycznych o napięciu do 1 kV. Uczniowie po zdanym egzaminie państwowym otrzymają świadectwo kwalifikacyjne.
Podczas zajęć odbywanych w soboty kursanci poza mało ciekawą, teorią wykonywali praktyczny montaż maszyn i urządzeń. Projektowali i łączyli układy sterowania maszynami elektrycznymi w oparciu o nowoczesne moduły firmy F&F z Pabianic – dostarczone przez naszego patrona.  Naprawiali i badali także silniki. Kolejna tura już w lutym 2017roku.

W ramach projektu powstała także elektrownia wiatrowa. W czasie pierwszego etapu realizacji prac zgodnie z założeniami, młodzież z naszej szkoły uczestniczyła w szkoleniu teoretycznym, na którym poznała poszerzony zbiór elementarnych faktów, pojęć oraz zależności związanych z wykorzystaniem wiatru i jego zasobów energetycznych, dostrzegła korzyści wynikające ze stosowania energii pochodzącej z elektrowni wiatrowych, poznała przepisy prawa budowlanego i prawa energetycznego. Drugi etap to cały przekrój prac praktycznych począwszy od wykonania robót ziemnych, poprzez montaż turbiny i masztu, wykonanie połączeń elektrycznych kończąc na konfiguracji sterowania pracą elektrowni wiatrowej z zastosowaniem specjalistycznej aparatury: inwertera, kontrolera i przetwornicy.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w kraju wynika z polityki energetycznej oraz z konieczności ochrony środowiska przez zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery (protokół w Kioto) to główne powody, dla których oszczędność energii staje się aktualnie ważnym zagadnieniem technicznym i gospodarczym w Polsce, a także w Unii Europejskiej.
W nawiązaniu do głównych celów polityki energetycznej, zakładającej w Polsce do 2020 r. zwiększenie do 20% udziału energetyki odnawialnej w całkowitym zużyciu energii, przewiduje się, że w ciągu najbliższych 5-6 lat w naszym kraju zaistnieje zapotrzebowanie na ok. 30-40 tys. instalatorów OZE/URE (wykształcenie zawodowe i średnie) oraz na 3-4 tys. projektantów OZE/URE (wykształcenie wyższe). W tym zawodzie po prostu będzie praca!
[OZE –odnawialne źródła energii, URE – urządzenia rozproszonej energetyki].
Efekt projektu: Młodzież naszej szkoły kształcąca się na bardzo przyszłościowym kierunku - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej dzięki zaangażowaniu
w przedsięwzięcie potrafi wdrażać nowe technologie i usługi dla klientów szybciej, pełniej oraz bardziej profesjonalnie – „nasza ekipa potrafi więcej”

Odbyły się już także szkolenia  z lutowania nowoczesnych pakietów elektronicznych, prowadzonych przez firmę Renex. Uczniowie mogli szkolić się i pracować na naprawdę profesjonalnym sprzęcie pod opieką doświadczonych trenerów. Mała liczebność grup pozwala na prawie indywidualną opiekę instruktora, a czasami nawet dwóch. Zestawy ćwiczeń pozwalają nauczyć się uczestnikom wszystkich metod lutowania elementów elektronicznych. W kolejnych ćwiczeniach uczniowie wchodzą na coraz wyższy poziom trudności. Ci, którzy mają zbyt małe zdolności manualne, żeby osiągnąć najwyższy poziom umiejętności kończą ćwiczenia na którymś z niższych etapów. Wszyscy jednak musieli zdać egzamin, a dzięki temu otrzymają unijne certyfikaty.

Zakończyły się także zajęcia F&Home, w których uczestniczyło już 20 uczniów. Połączenie umiejętności praktycznych z niezbędną teorią, pozwoliło uczniom na gruntowne zapoznanie się z instalacjami inteligentnymi. Uczniowie na rzeczywistych elementach montowali różne koncepcje sterowania inteligentną instalacją budynków. Każdy układ i każdy pomysł mogli od razu sprawdzić w praktyce na profesjonalnym sprzęcie.

 

 

 

Ankieta wykładowcy zgłoszenia ucznia 18+
DEKLARACJA GOTOWOŚCI WSPÓŁPRACY zgłoszenie ucznia 18 -
Oświadczenie - NAUCZYCIELE ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CELE I REGULAMIN PROJEKTU
FORMULARZ OFERTOWY ZASADY REKRUTACJI
ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMIN UCZESTNICTWA
FORMULARZ CENOWY    
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY    

 

 

INFORMACJA WAŻNA DLA UCZNIÓW ODBYWAJĄCYCH STAŻ W RAMACH PROJEKTU "DOŚWIADCZONY UCZEŃ"
http://podatki.gazetaprawna.pl/orzeczenia/640337,stypendium-z-funduszy-unijnych-bez-pit.html