NIE PENIAJ, ZMIENIAJ!

Grupa Naszych Uczniów uczestniczy w projekcie Nie peniaj, zmieniaj.   Jest  to polsko - włoski projekt mający na celu zwiększenie zaangażowania młodzieży w kreowanie swojej rzeczywistości i wprowadzenie zmian w swojej społeczności lokalnej. 

Nie Peniaj, Zmieniaj! to projekt mający na celu zwiększenie zaangażowania młodzieży w kreowanie swojej rzeczywistości i wprowadzenie zmian w swojej społeczności lokalnej. Poprzez wspólne działania podniesiemy także jakości dialogu pomiędzy młodzieżą a przedstawicielami trzech sektorów w środowisku lokalnym.

Istotnym elementem projektu jest zwiększenie roli młodzieży w budowaniu strategii miasta w zakresie współpracy na rzecz rozwiązywania problemów ważnych dla młodych ludzi.  Istotna będzie też profesjonalizacja działań w zakresie regionalnej polityki młodzieżowej w oparciu o przykłady innych krajów europejskich.

Innymi słowy - przy udziale przedstawicieli władz lokalnych, biznesu i organizacji pozarządowych będziemy przygotować i przedstawić rekomendacje w zakresie polityki młodzieżowej.

III Edycja  projektu jest realizowana w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. W ramach tego stworzone zostało 10 „Klubów Nie Peniaj” w szkołach dla młodzieży w wieku 15-20 lat, z aglomeracji łódzkiej. Młodzież w ramach tego bierze udział w spotkaniach w okresie październik 2014- kwiecień 2015, każda grupa po 7 spotkań. Rezultatem spotkań grup jest stworzenie rekomendacji dla Komisji Dialogu Obywatelskiego do spraw młodzieży, która w okresie marzec-czerwiec 2015 będzie pracowała nad stworzeniem Strategii Miasta w obszarze polityki młodzieżowej na tata 2016-2020.

W ramach projektu będzie realizowana kampania społeczna w okresie marzec-kwiecień 2015. Kampania ma promować różne aspekty społeczeństwa obywatelskiego i będzie stworzona przez młodzież dla młodzieży. Kampania realizowana będzie z łódzkim MPK, na stronie projektu oraz za pomocą internetowych portali społecznościowych.

Finałem  będzie przygotowanie 3 dniowego działania promującego rezultaty w maju 2015, którego kształt zostanie zaproponowany przez uczestników. Możecie liczyć na wiele działań outdoorowych, spotkań typu Open Space i wiele innych ciekawych form.

Więcej informacji jak włączyć się w nasze działania na stronie: www.zmieniaj.org

Organizator:

Fundacja Instytut Działań Twórczych prowadząca ośrodek „3 Piętra”

ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, Łódź

www.instytutdt.pl

Patronat medialny:

Radio Żak, Radio Łódź, Plaster Łódzki, TVP Łódź

 

         WYCIECZKA DO WŁOCH!

         Szkoła stara się brać udział w wielu różnych projektach, czy to unijnych czy innych projektach edukacyjno-kulturowych. W tym roku szkolnym szkoła przy koordynacji pedagoga szkolnego przystąpiła do projektu „Nie Peniaj, Zmieniaj!!!”. To dzięki zaangażowaniu szkoły oraz dzięki możliwości uczestnictwa  w w/w projekcie jeden z naszych uczniów w trakcie ferii zimowych wyjechał  na bezpłatną wycieczkę do Włoch.

Uczeń relacjonuje wyjazd: " Witam. Jestem uczniem pierwszej klasy ZSP nr 20. Jestem zadowolony z wyboru tej szkoły, gdyż  mogę tu rozwijać swoje aspiracie i zainteresowania, a także spełniać swoje drobne marzenia...."