Naszej szkole przyznany został kolejny projekt unijny, tym razem jest to Erasmus+, który dotyczy wyjazdu zagranicznego młodzieży na staże zawodowe. Przeznaczony jest głównie dla uczniów technikum klas: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i technik elektryk.
Międzynarodowy charakter niniejszego projektu oraz zagranicznych staży zawodowych wynika bezpośrednio z rosnących wymagań rynku pracy i postępującej globalizacji wymagającej od pracowników dużej mobilności i ciągłego podnoszenia kwalifikacji, a przede wszystkim uczenia się przez całe życie, które w szerszej perspektywie przyczyni się do rozwoju Unii Europejskiej jako społeczeństwa opartego na wiedzy, charakteryzującego się trwałym rozwojem gospodarczym, większą spójnością społeczną oraz poprawą ilości i jakości miejsc pracy.
Celem realizacji staży zagranicznych jest również stworzenie uczniom ZSP Nr 20 w Łodzi możliwości aktywnego uczestnictwa w europejskim rynku pracy oraz wdrożenie ich do systemu kształcenia ustawicznego poprzez połączenie edukacji z kształceniem zawodowym z uwzględnieniem aspektów wielokulturowości.
Projekt realizowany jest według programu: "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Program operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Wartość projektu to 221 945,44 PLN.

W tym roku kończymy realizację projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+.
Obecnie w Glauchau, w Niemczech przebywa już druga, szesnastoosobowa grupa uczniów. W trakcie pierwszego wyjazdu opiekunami byli panowie: Damian Mikołajczyk i Ferdynand Hoffner; drugą grupą opiekuje się pani Izabela Czyżewska i Włodzimierz Drewnowski. Uczniowie klas o kierunkach: Technik elektryk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej odbywają staż w niemieckiej firmie, uzupełniając wiedzę praktyczną; poznają zasady funkcjonowania zagranicznego przedsiębiorstwa, warunki pracy i zatrudnienia w niemieckich firmach. Wszyscy uczniowie po zakończonym stażu otrzymują certyfikat uczestnictwa w programie, potwierdzający odbycie praktyki w Unii Europejskiej.
Oprócz codziennych, ośmiogodzinnych zajęć jest też czas na relaks, zajęcia sportowe i zwiedzanie. Mimo że druga grupa jeszcze nie wróciła, już teraz wiemy, że dla naszych uczniów było to duże doświadczenie, które z pewnością zaprocentuje w ich późniejszej karierze zawodowej.

  

 

REGULAMIN PROJEKTU ERASMUS ZSP 20 w Łodzi ZGODA RODZICÓW
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY