24.06

24 czerwca, na szkolnym boisku odbyło się zakończenie roku szkolnego. W swoim przemówieniu do uczniów, nauczycieli i przybyłych rodziców Dyrektor szkoły - Dorota Stefaniak, podkreśliła, że mimo że był to czas niełatwy dla bardzo wielu uczniów i nauczycieli naszej szkoły, był to rok sukcesów i osiąganych wysokich wyników w wielu dziedzinach. Wysokie średnie uczniów, zwycięstwa lub osiągane bardzo dobre lokaty w konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich - to sukces naszych dzieciaków i pracujących z nimi pedagogów. Najlepsi otrzymali jednorazowe stypendia Dyrektor Szkoły. Mikołaj Piesiak z kl. 3 Tmo i Gracjan Olborski z kl. 1 in są kandydatami do Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Bardzo dziękujemy naszemu patronowi: firmie Immergas za ufundowanie nagród rzeczowych dla najlepszych uczniów kierunku odnawialnych źródeł energii ze wszystkich klas.
Wychowawcy klas drugich przygotowujący uroczystości, na jej zakończenie zorganizowali miłą niespodziankę: w górę poszybowały dziesiątki kolorowych balonów!