23.03

Uroczystość finałowa wojewódzkiego konkursu ,,…byście wyrośli na wolnych ludzi – współczesny polski patriotyzm z dedykacją dla Marszałka Piłsudskiego w przeddzień stulecia niepodległości odbyła się 23 marca 2017 roku, w siedzibie naszej szkoły.

Tegoroczna, piąta już edycja konkursu o Marszałku Piłsudskim, z racji zbliżającej się setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę miała zachęcić młodzież do samodzielnego definiowania oraz obrazowania współczesnego polskiego patriotyzmu przy jednoczesnym doszukiwaniu się w nim myśli i czynów Józefa Piłsudskiego.

Uroczystość finałową swoją obecnością uświetnili:
Pan Grzegorz Wierzchowski Łódzki Kurator Oświaty,
Pan Marek Kondraciuk Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi,
Pani Jolanta Chełmińska Prezes Łódzkiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża, Doradca Marszałka Województwa Łódzkiego,
Pan Adam Przepałkowski Prezes Zarządu Głównego Związku Legionistów Polskich i ich Rodzin,
Pan Profesor Dariusz Jeziorny Dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego,
Pani Profesor Jolanta Daszyńska Prezes Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego,
Pan Radosław Małolepszy Przewodniczący Zarządu Osiedla Bałuty Zachodnie,
Pani Zofia Ogonowska z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku,
Pani Sylwia Wielichowska z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi,
Pan Jarosław Górecki,
Pan Tomasz Paprocki

Konkurs trwał od 9 stycznia do 13 marca 2017 roku i był skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego.

W trakcie uroczystości finałowej został wyświetlony film zatytułowany ,,Współczesny polski patriotyzm”, który ukazywał fragmenty rozmów przeprowadzonych przez uczniów ZSP20 z wyjątkowymi mieszkańcami Łodzi na temat patriotyzmu. Główne role w filmie przypadły Pani Hannie Zdanowskiej Prezydent Miasta Łodzi, Panu Tomaszowi Treli Pierwszemu Wiceprezydentowi Miasta Łodzi oraz Panu Grzegorzowi Wierzchowskiemu Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty.

Jury, składające się z nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20, wspieranych przez p. Sylwię Wielichowską z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, oceniało prace konkursowe w dwóch kategoriach: szkoły gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne. W swojej ocenie jury brało pod uwagę trafność ujęcia tematu oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Forma prac konkursowych była dowolna, uczestnicy wykonali zdjęcia, prezentacje multimedialne, plakaty, szkice, płaskorzeźby, obrazy a także eseje, opowiadania i wiersze.
Jury wyłoniło zwycięzców ze 147 uczestników konkursu.

Decyzje jury w dwóch kategoriach:

KATEGORIA SZKOŁY GIMNAZJALNE:

WYRÓŻNIENIA
Daria Pająk z Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gorzkowicach za czarno-biały portret Marszałka Józefa Piłsudskiego,
Sylwia Sobczyk z Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gorzkowicach za obraz ukazujący współczesny polski patriotyzm zatytułowany ,,Bądź wolny”,
Michał Larenta z Gimnazjum Jana Pawła II w Drzewicy za portret Marszałka Józefa Piłsudskiego,
Aleksandra Wilczyńska z Gimnazjum im. księdza Jana Długosza w Dobroniu za mapę ukazującą kanon wartości współczesnych patriotów,
Gaja Włodarczyk z Gimnazjum im. księdza Jana Długosza w Dobroniu za prezentację multimedialną zatytułowaną ,,Współczesny polski patriotyzm”.

III MIEJSCE
Ex aequo:
Julia Dębowska z Gimnazjum nr 1 w Konstantynowie Łódzkim za oryginalny plakat ukazujący współczesny polski patriotyzm z Marszałkiem Piłsudskim w tle,           
Aleksandra Sobczak z Gimnazjum nr 1 w Konstantynowie Łódzkim za oryginalny plakat ukazujący współczesny polski patriotyzm z Marszałkiem Piłsudskim w tle,
Michalina Poręba z Gimnazjum nr 32 im. Jana Pawła II w Łodzi za esej o współczesnym polskim patriotyzmie,

II MIEJSCE
Ex aequo
Aleksandra Drzewowska z Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomsku  za prezentację multimedialną zatytułowaną ,,Mój patriotyzm”,
Szymon Kozłowski z Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gorzkowicach za plakat symbolizujący współczesny polski patriotyzm,

I MIEJSCE
Kacper Olszewski z Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie za plakat ukazujący współczesny polski patriotyzm.

KATEGORIA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

NAGRODY SPECJALNE
Kamil Michalski z Ochotniczego Hufca Pracy w Łodzi za płaskorzeźbę ,,Bądź wolny”,
Agnieszka Nowicka z Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi za ekspresyjny portret Pana Marszałka

WYRÓŻNIENIA
Maria Zalewska z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim za opowiadanie ,,Chronologia horrendum”,
Zdzisław Kubalak i Arkadiusza Kopczyński z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi za serię zdjęć obrazujących współczesny polski patriotyzm zrobionych w                       kamienicy przy ulicy Wschodniej w Łodzi, w której mieszkał Józefa Piłsudski
Klaudia Wołowicz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi za plakat ukazujący współczesny polski patriotyzm

III MIEJSCE
Ex aequo
Natalia Witkowska z XXXII Liceum Ogólnokształcącego im. Haliny Poświatowskiej w Łodzi za cykl zdjęć ukazujących współczesny polski patriotyzm,
Małgorzata Gromczyk z XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi za pejzaż ukazujący współczesny polski patriotyzm.

II MIEJSCE
Dawid Kubicki z XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. profesora Józefa Tischnera w Łodzi za portret Pana Marszałka

I MIEJSCE
Aleksandra Brot z Zespołu Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi za plakat ukazujący współczesny polski patriotyzm wykonany w stylu japońskiego komiksu.

Konkurs ma charakter cykliczny i w przyszłym roku szkolnym przewidujemy jego kolejną edycję.

Kurator o finale konkursu o Józefie Piłsudskim...