Stefaniak Dorota – dyrektor, język polski
Brych Leszek – z-ca dyrektora, zajęcia praktyczne
Drewnowski Włodzimierz –  kierownik warsztatów, zajęcia praktyczne
Adamczewski Krzysztof – przedmioty informatyczne

Augustyniak Krzysztof - matematyka (urlop)
Buzar Aleksandra – historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
Czyżewska–Dyrała Izabela – język niemiecki
Duras Jarosław – wychowanie fizyczne, przedmioty informatyczne

Działak Krystyna – matematyka
Fisiak Przemysław - historia
Frąc Izabela – fizyka, matematyka
Grajlich Andrzej - zawodowe przedmioty mechaniczne
Harążka Wojciech – zajęcia praktyczne
Höffner Ferdynand – mechatronika
Jarecka - Kowalczyk Barbara - nauczyciel wspomagający
Jarzębiński Robert - przedmioty mechaniczne

Jurek Jacek – przedmioty informatyczne
Kasprzak Monika – przedmioty mechaniczne
Klarecki Robert – zajęcia praktyczne
Klimczak Tadeusz - zawodowe przedmioty mechaniczne
Krajewska-Nieckarz Małgorzata – język angielski
Kruszewska Izabela – geografia, biblioteka
Kwiatkowska Anna – język polski
Kwiecień Marzena – język angielski
Lauba Krzysztof – zajęcia praktyczne
Lewińska Dorota - język angielski
Maj - Rudnicka Marta - matematyka

Mamełka Michał – wychowanie fizyczne
Mamełka Barbara – EDB

Markiewicz Tomasz - przedmioty zawodowe
Mikołajczyk Aleksandra – biologia, chemia, plastyka
Mikołajczyk Damian – przedmioty elektryczne

Przybyłowska Tatiana - wychowanie fizyczne
Pytko Robert - zajęcia praktyczne

Sobiński Damian - zawodowe przedmioty informatyczne
Stanisławski Witold - przedmioty elektryczne

Stelmasiak Agnieszka – pedagog
Szostak Damian - religia
Szymański Włodzimierz - przedmioty mechaniczne

Śmietański Krystian - psycholog
Tabaka Przemysław – przedmioty elektryczne
Turała Maja – język polski
Wielkopolan Bogusława - nauczyciel wspomagający, jęz. niemiecki

Wolniewicz Jarosław - przedmioty zawodowe
Woźniak Grażyna – geografia, przedsiębiorczość

Zamojska Edyta - matematyka (urlop)