30.04

30 kwietnia pożegnaliśmy uczniów klas IV, którzy już za parę dni przystąpią do egzaminu dojrzałości. Uroczystość, z powodu pandemii, odbyła się na szkolnym boisku, tylko w gronie klas IV, wychowawców i przedstawicieli klas III, którzy pożegnali starszych kolegów, życząc im szczęścia na maturze i realizacji planów w dorosłym już życiu.
Dyrektor Szkoły podziękowała za współpracę i uhonorowała odznaką "Przyjaciel Wareckiej" Pana Mariusza Olesinkiewicza, który przez cztery lata, jako przedstawiciel Rady Rodziców, wspierał szkołę we wszystkich działaniach.
Ci, którzy ukończyli szkołę z najlepszymi wynikami, odebrali z rąk dyrekcji i wychowawców nagrody. Trzem uczniom, którzy osiągnęli najwyższe średnie ocen Dyrektor Szkoły wręczyła świadectwa z czerwonym paskiem. Byli to: Radek Wasiak z kl. IV Toe który uzyskał średnią ocen 5,25, Krzysztof Woś z kl. IV Tin - średnia 4,94 i Paweł Burzyński z kl. IV Toe - średnia 4,84. Nagrodę dla najlepszego absolwenta kierunku technik urządzeń dźwigowych ufundował, jak co roku, nasz patron - firma Schindler. Najlepszym wśród "dźwigowców" został Mateusz Pachucy z kl. IV Tmu.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!!