W ramach aktywnego celebrowania stulecia niepodległości Polski serdecznie zachęcamy młodzież szkolną do samodzielnego odkrywania kart historii, nie tylko przez pryzmat wielkiej polityki, w której główne role odgrywali mężczyźni, ale przede wszystkim poprzez zrozumienie siły i roli bohaterek drugiego planu - kobiet.
Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku splata się przecież ściśle z przyznaniem praw wyborczych kobietom oraz stopniowym, czynnym włączaniem się ich w struktury państwa, często w formie pośredniej, bo przecież opoką wielu silnych i wybitnych mężczyzn były kobiety - matki, żony, siostry, ukochane. Chcemy, by udział w naszym przedsięwzięciu stał się katalizatorem rozmów i refleksji i wyobrażeń na temat roli kobiet w budowaniu niepodległej Polski oraz ich wpływu na dzisiejszy kształt państwa.
A zatem męska szkoła zachęca do udziału w konkursie o kobietach,  szczegóły w regulaminie.