Wczoraj 22 marca 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 odbył się finał wojewódzkiego konkursu ,,Z Bezdan do Nieświeża – podróże Marszałka Józefa Piłsudskiego”.

Już po raz czwarty uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego próbowali swoich sił w konkursie o Marszałku Piłsudskim. Tegoroczna edycja miała na celu ukazanie miejsc dla niego szczególnie ważnych, takich które ukształtowały go jako człowieka i polityka, do których często wracał we wspomnieniach. W ujęciu szerszym konkurs dawał możliwość zobrazowania wszelkich przemian, które zaszły w Naszym Patronie, w toku całego jego życia. Tytuł konkursu symbolizował właśnie ewolucję poglądów Józefa Piłsudskiego, w końcu w Bezdanach działał jako zwykły rewolucjonista, a prawie dwadzieścia lat później w Nieświeżu był już doświadczonym politykiem, prawdziwym mężem stanu.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli:
- Wojewoda Łódzki,
- Prezydent Miasta Łodzi,
- Marszałek Województwa Łódzkiego,
- Łódzki Kurator Oświaty,                                  
- Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego,
- Polskie Towarzystwo Historyczne,
- Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością:
- Pani Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki,
- Pani Profesor Jolanta Daszyńska Prezes Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego,
- Pan Profesor Dariusz Jeziorny z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego,
- Pani Agnieszka Michałowska-Stasiak Prezes Związku Nauczycielstwa Łódzkiego Oddział Łódź-Bałuty,
- Pan Stanisław Świerkowski Prezes Społecznego Komitetu Pamięci Józefa Piłsudskiego w Łodzi,
- Pan Adam Przepałkowski Prezes Zarządu Głównego Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin,
- Pan dr Tadeusz Bogalecki konsultant naukowy Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi,
- Pani Monika Marciniak przedstawicielka Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku,
- Pani Dorota Jagodzińska przedstawicielka Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi,
- Pan Włodzisław Kuzitowicz z Obserwatorium Edukacji,   

W trakcie uroczystości finałowej Pani Dyrektor Dorota Stefaniak wręczyła Honorowe Wyróżnienie - Odznakę ,,Przyjaciela Wareckiej” Pani Jolancie Chełmińskiej Wojewodzie Łódzkiemu, w ramach podziękowania za wieloletnie, życzliwe wspieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 98 uczniów ze szkół z województwa łódzkiego. Prace nadesłane na konkurs były niezwykle różnorodne i ciekawe. Uczestnicy przygotowali filmy, prezentacje multimedialne, próby literackie, szkice, obrazy, fotografie.

Jury przyznało nagrody w dwóch kategoriach: gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.

KATEGORIA GIMNAZJA:

WYRÓŻNIENIA:
Alicja Dybalska z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drzewicy za szkic ,,Piłsudski w podróży”,
Maciej Grudziecki z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drzewicy za szkic ,,Komendant Legionów wśród ułanów”,
Aleksandra Kurowska z Publicznego Gimnazjum nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Łodzi za szkic ,,Piłsudski w podróży”,
Daria Lewandowska z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łasku za prezentację multimedialną  ,,Podróże Marszałka Józefa Piłsudskiego”,
Aleksandra Sobieryn z Publicznego Gimnazjum im. ks. Jana Długosza w Łasku za prezentację multimedialną ,,Piłsudski w podróży”,
Katarzyna Andrzejczak z Publicznego Gimnazjum nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Łodzi za prezentację multimedialną ,,Podróże Marszałka Józefa Piłsudskiego”.

III MIEJSCE

Ex aequo
Marta Szewczyk z Gimnazjum Nr 34 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi za pracę ,,Podróże Piłsudskiego”,
Dawid Kubicki z Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim za obraz ,,Piłsudski w podróży”,
Angelika Kołodziej z Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim za obraz ,,Przemiany Marszałka”.

II MIEJSCE
Ex aequo
Klaudia Pichit z Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomsku za pracę ,,Głowa moja jest pełna najdzikszych sprzeczności”,
Grzegorz Michalski z Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim za obraz ,,Przemiany Marszałka”.

I MIEJSCE
Piotr Lentyński  ze Społecznego Gimnazjum im. Ks. Józefa Poniatowskiego Towarzystwa Oświatowego w Łodzi za film ,,Jechałem czerwonym tramwajem, ale wysiadłem”.

NAGRODY SPECJALNE:
Jury zdecydowało się przyznać dwie nagrody specjalne, za wyjątkową fantazję i ciekawą ironię, lekkie pióro i umiejętność zabawy słowem. I przede wszystkim za ogromne wrażenie artystyczne.
Weronikę Mazurowską i Barbara Biesiadecka z Zespołu Szkół Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie za pracę literacką ,,Na ilu fortepianach Piłsudski grał?”.

KATEGORIA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

WYRÓŻNIENIA
Viktor Tereschhenkov z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi za szkic ,,Piłsudski w Sulejówku”,
Artur Krysiak, Patryk Adamczyk, Piotr Herberg i Konrad Kowalczyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi za prezentację ,,Piłsudski w podróży”.

III MIEJSCE
Ex aequo
Aleksandra Brot z Zespołu Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi za inspirację Japonią i przedstawienie Józefa Piłsudskiego w mandze.
Arkadiusz Kopczyński i Zdzisław Kubalak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi za cykl zdjęć ,,W więziennej celi”.

II MIEJSCE
Natalia Witkowska z XXXII Liceum Ogólnokształcącego im. Haliny Poświatowskiej w Łodzi za zdjęcie ,,Mapa życia Józefa Piłsudskiego”.

Jury nie przyznało miejsca pierwszego.

Krótki materiał z uroczystości finałowej przygotowała telewizja TOYA.

Wielu laureatów już teraz zapowiedziało udział w kolejnej edycji konkursu o Marszałku Piłsudskim.

Szczegółowa relacja z uroczystości w zakładce WYDARZENIA