KONKURS " ZDALNE NAUCZANIE OCZYMA UCZNIA"

Wyniki konkursu "ZDALNE NAUCZANIE OCZYMA UCZNIA"

W konkursie wzięło udział nie wielu uczniów.
W kategorii literackiej nie została oddana żadna praca.
W  kategorii plastycznej wzięły udział cztery prace.
Mimo, że prac było niewiele, to ich jakość zachwyciła nie tylko Jury, ale większość  nauczycieli. Prace plastyczne nie tylko zaimponowały wysokim poziomem znajomości technik komputerowych, ale także pomysłem, kreatywnością.

EX AEQUO  MIEJSCE PIERWSZE ZAJĘŁY PRACE UCZNIÓW:

ZUZANNY REMBELIŃSKIEJ
JANKA STACHURSKIEGO

MIEJSCE DRUGIE ZAJEŁA PRACA UCZENNICY:

ZUZANNY BROCHOCKIEJ

MIEJSCE TRZECIE ZAJĘŁA PRACA UCZNIA:

FILIPA WASIAKA

 Wszyscy uczniowie otrzymują nagrody w postaci karty podarunkowej na zakupy w Empiku.

ZUZANNA REMBELIŃSKA

JANEK STACHURSKI

ZUZANNA BROCHOCKA

 

FILIP WASIAK

1.Informacje organizacyjne:
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi.
Konkurs skierowany jest do młodzieży uczęszczającej do ZSET w Łodzi.

2.Cele konkursu:
- rozwijanie kreatywności i wyobraźni
- rozwijanie zainteresowań
- rozwijanie talentu plastycznego i literackiego

3.Warunki konkursu
Tytuł zadania konkursowego to " Zdalne Nauczanie Oczyma Ucznia". Prace można wykonać w dwóch kategoriach:
- praca plastyczna, forma i technika wykonania dowolna
- wiersz, fraszka.

4.Podsumowanie konkursu.
Oceny prac, wyłonienie i nagrodzenie laureatów dokona jury powołane przez organizatora.

5. Terminy:
Konkurs Rozpoczyna się z dniem 06.11.2020r. Nauczycielem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu jest Agnieszka Stelmasiak. Prace należy przesyłać do pedagoga szkolnego drogą mailowa ( a.stelmasiak@zsp20.elodz.edu.pl) do dnia 30.11.2020r.
Prace plastyczne można przesłać w postaci zeskanowanej, w postaci pliku pdf lub sfotografowanej w postaci pliku jpg lub bmp.
Termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie podany do wiadomości uczestników w dniu 04.12.2020r.

6. Dodatkowe informacje
Każdy uczeń biorący udział w konkursie otrzyma 5 punktów na rzecz konkursu ' Klasa z Klasą"