KONKURS " ZDALNE NAUCZANIE OCZYMA UCZNIA"

 

1.Informacje organizacyjne:
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi.
Konkurs skierowany jest do młodzieży uczęszczającej do ZSET w Łodzi.

2.Cele konkursu:
- rozwijanie kreatywności i wyobraźni
- rozwijanie zainteresowań
- rozwijanie talentu plastycznego i literackiego

3.Warunki konkursu
Tytuł zadania konkursowego to " Zdalne Nauczanie Oczyma Ucznia". Prace można wykonać w dwóch kategoriach:
- praca plastyczna, forma i technika wykonania dowolna
- wiersz, fraszka.

4.Podsumowanie konkursu.
Oceny prac, wyłonienie i nagrodzenie laureatów dokona jury powołane przez organizatora.

5. Terminy:
Konkurs Rozpoczyna się z dniem 06.11.2020r. Nauczycielem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu jest Agnieszka Stelmasiak. Prace należy przesyłać do pedagoga szkolnego drogą mailowa ( a.stelmasiak@zsp20.elodz.edu.pl) do dnia 30.11.2020r.
Prace plastyczne można przesłać w postaci zeskanowanej, w postaci pliku pdf lub sfotografowanej w postaci pliku jpg lub bmp.
Termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie podany do wiadomości uczestników w dniu 04.12.2020r.

6. Dodatkowe informacje
Każdy uczeń biorący udział w konkursie otrzyma 5 punktów na rzecz konkursu ' Klasa z Klasą"